Szent Mihály Plébánia - Lenti

Oltrkp

Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben;
a sátán gonosz kísértései ellen
légy oltalmunk!
Esedezve kérjük:
„Parancsoljon neki az Isten!”
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére
körüljárnak a világban,
Isten erejével
taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Amen.

 

 Templomunk oltárképe:

ifj. Dorffmeister István (1770-1807.) festménye

 

Templomunk védőszentje Szent Mihály arkangyal.
Ünnepe - templomunk búcsúja - szeptember 29.

A Szent Mihály ima eredete:

XIII. Leó pápa 1884. október 13-án szentmiséjét befejezve az egyik vatikáni kápolnában, távozóban megállt az oltár lépcsőjénél. A jelenlévők szerint tíz percig állhatott, úgy látszott, hogy hamuszürke arccal önkívületbe esett. Amikor megmozdult, szó nélkül a dolgozószobájába sietett. Íróasztalánál fogalmazta meg a Szent Mihály imát, olyan fohászokkal, amelyek elmondását a szentmisék zárása utánra rendelt.
(XIII. Leó pápasága 1878-1903.)Bálint Sándor: Népi kalendásiuma Szent Mihályról:

Szent Mihály az egyik legkedveltebb templompatrónus a Kárpát-medencében. Következésképp sok falu és város népe tart templombúcsút szeptember végén. Eger plébániatemplomának búcsúján a plébános megvendégelte a város vendégeit és szegényeit. Hasonló szegényetetésre más Szent Mihály-napi templombúcsúkon is sor került Szent Mihály arkangyal ünnepén. A mennyei seregek fejedelmének titulált Szent Mihályt kódexeink Úr a Mihály arkangyalként is emlegetik. A hagyomány szerint ő a túlvilágra költöző lélek kísérőtársa, bírája, a halott vőfélye. Ezzel függ össze a hordozható ravatal Szent Mihály lova elnevezése.

Szent Mihály napja a gazdasági év nevezetes fordulójának számított. Ezen a napon verték szét a nyájakat, adták számba az állatokat. Sok helyen ezen a napon fogadták a pásztorokat. Nevezetes volt a székesfehérvári Szent Mihály-napi juhászfogadás. A juhászok ilyenkor a Sebestyén-templom körül gyülekeztek. Tatán Szent Mihály napján volt a juhászok ünnepélyes céhmiséje.

Híresek voltak a Szent Mihály-napi vásárok.

 

A szegedi tanyák népe Szent Mihályt Borszűrő Szent Mihályként is emlegette. Ekkor kezdődött a Katalin-napig tartó kisfarsang, vagyis az őszi lakodalmak ideje.