Szent Mihály Plébánia - Lenti

13.A perzsák országának (angyal) fejedelme huszonegy napon át ellenállt nekem. De Mihály, az egyik legfőbb fejedelem, segítségemre jött. Ott is hagytam, hogy küzdjön meg a perzsák királyával, 14.magam pedig eljöttem, hogy tudtodra adjam: mi fog történni népeddel a végső napokban, mert a látomás azokról a napokról szól."
 


15.Míg ilyen módon beszélt hozzám, szememet a földre sütöttem, és hallgattam. 16.S lám, egy emberre emlékeztető alak megérintette ajkamat. Erre már én is ki tudtam nyitni a számat, hogy szóljak. Így szóltam ahhoz, aki előttem állt: "Uram, amikor megláttalak, inaim elernyedtek, s nem maradt bennem semmi erő. 17.Hogyan is bírná ki uramnak szolgája, hogy beszéljen az én urammal? Hiszen reszketek, minden erőm elhagyott, még az éltető lehelet is kiszállt belőlem."
18.Erre ismét megérintett az, aki embernek látszott és megerősített. 19.Így szólt: "Ne félj, te kedvelt férfiú, béke veled! Légy erős, és légy bátor!" Amikor így beszélt hozzám, újra erőre kaptam és szólni tudtam hozzá: "Beszélj, Uram, mert erőt adsz nekem!"
20.Ekkor megkérdezte: "Tudod már, miért jöttem el hozzád? Nézd, most tudtodra adom, mi van megírva az igazság könyvében. Utána visszatérek, hogy megküzdjek a perzsák fejedelmével. Amikor elmegyek, jön Jáván fejedelme. 21.És nem lesz velük szemben senki más segítségemre, csak Mihály, a ti fejedelmetek…

(Dániel könyvének X. fejezetéből)

1.Abban az időben fölkel Mihály,
a nagy fejedelem,
néped fiainak oltalmazója;
mert olyan szorongattatás ideje következik,
amilyen még nem volt soha,
amióta nemzetek vannak.
Abban az időben megszabadul néped,
mind, aki be van írva a könyvbe.
2.Akik a föld porában alszanak,
azok közül sokan feltámadnak,
némelyek örök életre,
mások gyalázatra, örök kárhozatra.
3.Akkor az érteni tudók ragyogni fognak,
mint a fénylő égbolt,
s akik igazságra tanítottak sokakat,
tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok.

(Dániel könyvének XII. fejezetéből)

8. … ezek az álmodozók is ugyanúgy megfertőzik a testet, megvetik az [isteni] fölséget, káromolják az [égi] hatalmasságokat, 9.jóllehet még Mihály főangyal sem mert káromló ítéletet kimondani, amikor Mózes holtteste miatt heves vitába szállt a Sátánnal, csak ennyit mondott: büntessen meg az Úr!

(Szent Júdás levele 9. vers)

7. Ezután nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. 8.Asárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra hely a mennyben. 9. Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is.

(Szent János apostol jelenéseinek könyve XII. fejezetéből)