Szent Mihály Plébánia - Lenti

2013. A HIT éve
 
Ima a hit évében
 
 
Szentháromság egy Isten!
Hálát adunk neked szereteted vonzásáért és a hit kegyelméért,
amely által megismerhetünk téged, irgalmas és igaz Istenünket.
Köszönjük, hogy Jézusban megmutattad a hit győzelmes erejét,
és Őt követve növekedhetünk az Isten- és az emberszeretetben.
A szentmisében szemléljük hitünk szent titkát,
és merítünk az éltető Forrásból, amely gyümölcsözővé teszi életünket.
Kérünk, növeld bennünk a hit bátorságát,
erősítsd hűségünket Egyházad iránt,
és add, hogy tevékeny hitünkkel munkatársaid lehessünk
családunk, nemzetünk és az egész világ megszentelésében.
Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya,
hitvalló apostolok és vértanúk;
magyar szentek és boldogok,
könyörögjetek érettünk!
Ámen.

2012. AZ EVANGELIZÁCIÓ ÉVE
 
Ima az új evangelizációért
 

Dicsőség és hála neked, Mennyei Atyánk,
hogy megmutattad irántunk való szeretetedet azzal,
hogy Fiad, Jézus Krisztus személyében nekünk ajándékoztad magadat.
Jézusunk, köszönjük, hogy mi is részt vehetünk megváltásod nagy művében,
amikor rajtunk keresztül is meg akarod ismertetni
a Mennyei Atya szeretetét minden emberrel.
Istenünk, bocsáss meg, hogy időnként lanyhák vagyunk,
és csak kevés fáradságot vállalunk azért,
hogy téged még jobban megismerjünk, szeressünk,
szavainkkal és életünkkel rólad tanúságot tegyünk,
és evangéliumodat másokkal is megismertessük.
Tégy minket készségessé, találékonnyá és tüzes lelkűekké,
hogy az Új Evangelizáció Évében
semmilyen áldozattól se rettenjünk vissza
az örömhír továbbadása érdekében!
Szentlélek, akit Jézus küldött nekünk az Atyától,
vezess bennünket hitvalló krisztusi életre!
Szűz Mária, Egyházunk anyja, imádkozz érettünk,
hogy az új evangelizáció műve gyümölcsöző legyen
egyházmegyénk és egész népünk javára!
Ámen!

Szombathelyi Egyházmegye

2011. A CSALÁDOK ÉVE volt

Ima a családokért

Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása,
köszönjük neked a családunkat.
Bocsásd meg bűneinket, amelyeket szeretteink ellen elkövettünk.
Támogasd testvéreinket,
akik házasságban és családi életükben hajótörést szenvedtek.
Töltsd el szívünket családtagjaink iránt áldozatos, tiszta szeretettel.
Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban napról-napra újjászülessenek.
Segítsd fiataljainkat, hogy bátran vállalják a családi élet kihívásait.
Áldd meg mindazokat, akik a magyar családokért sokat fáradoznak.
Szent Család, könyörögj érettünk! 


2010. A PAPOK ÉVE volt

Ima a paplokért

Úr Jézus, aki közénk jöttél, és életünk tápláléka lettél,
hálát adunk neked minden kegyelmi ajándékodért,
amellyel a szentmisében megajándékoztál bennünket.
Köszönjük életet adó tanításod bátorító szavait.
Köszönjük, hogy gyógyító erőddel
valóságosan itt vagy közöttünk az Oltáriszentségben.
Kérünk, tarts meg mindnyájunkat az irántad való szeretetben és hűségben.
Áldd meg szolgáló papjainkat, és támassz új hivatásokat.
Add, hogy mindig legyenek, akik neked ajándékozzák életüket,
közvetítik számunkra tanításodat, bemutatják a szentmisét,
és a szentségek kiszolgáltatásában mellettünk állanak életünk folyamán.
Urunk Jézus Krisztus,
Szűz Anyádnak, a papok és mindnyájunk Égi Édesanyjának közbenjárására
ajándékozd meg hívő népedet szent papokkal.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké.
Ámen