Szent Mihály Plébánia - Lenti

0-RFTRózsafüzér Társulat: a legelterjedtebb testvérület az egyházban. Alapítójának Szent Domonkost tartják, aki 1211-ben Toulouse-ban szervezte meg az első társulatot. Célja: tagjainak a rózsafüzér imádkozásával való megszentelése. A tagok a keresztény testvériség jegyében egyformán részesednek a lelki javaiból. A társaság szervezési jogát III. Gyula és V. Sixtus a domonkos rendi generálisára ruházta, aki plébániákon a megyéspüspök beleegyezésével állíthatott új társulatokat. Helységenként rendszerint csak egyet alapítanak. Tagja lehet minden katolikus keresztény. A tagok vállalják, hogy hetenként egyszer elimádkozzák a 15 tizedes rózsafüzért.

Esti ima:

Drága Mennyei Atyám, édes Jézusom, a Szüzanya Szeplőtelen Szíve által, a Szeretetláng szellemében felajánlom Neked egész éjszakai pihenésemet a lelkek megmentésére a szörnyű kárhozattól, és a tisztítótűzből való megszabadulásukért. Felajánlom minden szívdobbanásomat, minden lélegzetvételemet egy-egy invokációként, és egy-egy imafohászként a Szűzanyához, mintha általuk egész éjszaka imádkoznám, hogy: "Maradj velünk Uram!" és hogy: "Isten Anyja, Társmegváltója a világnak, imádkozz érettünk!"
Kérlek, Édes Jézusom, a Szentlélek Szeplőtelenje Nevében és Szívében, légy kegyes, és ezek alapján add meg éjszakai pihenésem alatt megszámlálhatatlan lélek megmenekülésének kegyelmét a szörnyű kárhozattól, és nagyon sok lélek kiszabadulásának kegyelmét a tisztítótűzből!
Uram, hallgasd meg könyörgésemet, és az én kiáltásom jusson Eléd!
Köszönöm, Jézusom, szeretlek, Jézusom, áldott légy! Ámen.

Ima Magyarország őrangyalához:

Szeretet és irgalom Istene!
Te minden nemzetnek saját őrangyalt adtál. Te, aki hazánk népét szeretetben égő engesztelésre rendelted, add meg a magyar nép őrangyalának közbenjárására, és az ő segítségével, hogy mi, a Nagyasszony régi öröksége, beteljesedjünk a Szeretetláng és szeretetáldozat által, és úgy tudjunk szeretni, ahogy Te szeretsz minket.
Győzd le bennünke és általunk a világot, és szabadíts meg a gonosz lelkek támadásaitól, hogy elérhessük az örök élet koronáját, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki Veled  és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik most és mindörökké. Ámen.

Jézus imádkozni tanítja a hallgatóságot:Hegyi-b

 

 

 

Jézus mondta:
"Amit ketten vagy hárman kértek
az én nevemben,
megkapjátok."
 
(Carl Heinnrich Bloch festménye)         


 

Bővebben ...

A rózsafüzér imádkozásaRzsafzr

Bővebben ...