Szent Mihály Plébánia - Lenti

 „A Mária Légió a Katolikus Egyház igazi arculatát jeleníti meg”

(Boldog XXIII. János pápa)1-ML

Ki az, ki eljön, int a hajnal pírja,
szép, mint a hold, fénylő, mint a nap,
félelmetes, mint a harcra kész sereg?

 

Bemutatkozik Mária Légió csoportunk


A Mária Légió, a Szűzanya tiszteletén alapuló imádkozó közösség. Írországban alakult 1921-ben. Még a II. világháború előtt eljutott hozzánk is, de a csoportosulási tilalmak miatt szünetelnie kellett, 1989-ig. Lentiben 2002. február 7-én, Tüske József esperes segítségével alakult a Curia, mint felsőbb testület, Titkos Értelmű Rózsa néven. Ennek két egyesülete van, a Lentiben működő Hajnali Szép Csillag, és a rédicsi Kármelhegyi Boldogasszony csoport (Prezidium). Az eltelt idő óta pontosan és fegyelmezett rendben tartjuk az imaórákat. A lenti csoport jelenleg 14 fogadalmas testvért számlál.
Lelki vezetőnk az utóbbi időben Németh Csaba káplán volt, áthelyezése óta Kovács Richárd káplán tölti be ezt a tisztséget. Csoportunknak világi vezetője is van, Horváth Vilmosné, Klári testvér, aki az imaórák irányítója. Vezető választást háromévente tartunk.
Legfontosabb feladataink: az imádkozás, a betegek látogatása és az apostolkodás. Közös imaóránkat minden szerdán a szentmise előtt végezzük a templom oratóriumában, az előírt rendnek megfelelően, testvéri közösségben. Imánkat a Szűzanya- és az egymás iránti szeretet hatja át. Minden alkalommal fohászkodunk a betegekért, hazánkért és a családokért. Imádságos hátteret biztosítunk a templomban a misék és gyászmisék előtt.
A rédicsi csoporttal minden hónap utolsó keddjén 14.00 órakor találkozunk, közös imaórán. Ugyanígy havonta egyszer Zalaegerszegen a Comitiumban adunk számot munkánkról.
Fogadalmunkat évente március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján az ünnepi szentmisén újítjuk meg. Csoportunk nyitott, ahova a Mária tisztelőket nagy szeretettel várjuk. Kétfajta légiós tagság létezik: az aktív tagok heti rendszerességgel kapcsolódnak be a tevékenységébe; a segítő (auxiliárius) légiósok egyénileg imádkoznak naponta 5 tized rózsafüzért, és imalapunk, a Tessera elimádkozásával kérik a kegyelmet az aktív tagok munkájához. A tagság feltétele az egyházilag rendezett élet: római katolikus vallás, rendszeres szentgyónás, szentáldozás, rendezett magánélet.

Ave Maria

Horváth Vilmosné Klári

 


2-ML

 

 

A nemzetközi szervezet Írországban, Dublinban 1921. szeptember 7-én, Szűz Mária születésnapjának előestéjén alapította néhány személy, akik valami nagyot akartak tenni Jézusért. Az alapítók az Egyház harcát szemlélve, a Római Birodalom hadseregének nevét és kifejezéseit alkalmazták magukra. A Mária Légió serege és fegyverei azonban nem e világból valók. Az alapítástól eltelt időszakban Földünk minden részén elterjedt ez a katolikus világi lelkiségi mozgalom. Így hazánkban is újra működik.

1989 őszén Kristián Gimbel, egy osztrák légiós, végigjárta az országot és megpróbálta a Mária Légiót elterjeszteni hazánkban. Az első csoport Petőfiszálláson alakult meg.

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tessera imafüzet címlapja