Szent Mihály Plébánia - Lenti

Üdvözlégy, Királynő, irgalmasság Anyja,
életünk, édességünk és reményünk, üdvözlégy!
Hozzád kiáltunk Évának számkivetett fiai.
Hozzád sóhajtunk sírva és zokogva  e siralom völgyéből.
Fordítsd tehát reánk Szószólónk, irgalmas szemedet.
és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust,
a te méhednek áldott gyümölcsét:
ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária,
 
irgalmasság Anyja.

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője,
könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején,
hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől
mindenkor, dicsőséges és áldott Szűz.
Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk!
Engeszteld meg nekünk Szent Fiadat,
Ajánlj minket Szent Fiadnak,
Mutass be minket Szent Fiadnak!


Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek.
Tied életben, halálban, Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve szenvedve, Tied most és örökre.
Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tird legyek!
Anyám, tebenned bízom és remélek, Anyám, teutánad epedek.
Anyám, te jóságos, kegyelmezz, Anyám, te hatalmas védelmezz.
Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni! Anyám, ó jöjj segíts küzdeni!
Anyám, ó jöjj, segíts szenvedni! Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni!
Hiszem, tudsz segíteni, ó hatalmas! Akarsz is segíteni, ó irgalmas!
Kell is segítened, ó hűséges! Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!
Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, Szomorúak vigasztalója,
Bűnösök oltalmazója és menedéke, Föld reménye s mennyek ékessége.
Ki kérte még segélyedet hasztalanul? Ki távozott tőled meghallgatatlanul?
Azért bizton mondom minden szenvedésben: Mária mindig segít, minden időben. Biztosan állítom életben s halálban: Mária mindig segít, minden balsorsban.
Azért hiszem s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek ó Anyám, fönn az égben.
Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. 
Tied élet s halálban, tied jó és balsorsban, 
Tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. 
Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek! Amen.

Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya!
Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad.
Hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg.
Hő imáit gyermekidnek nem, Te soha nem veted meg.
Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy.
Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Amen.

Szűzanyám segíts,
Te adj erőt, hogy tűrni tudjak,
Ha bántanak ne zokogjak.
Te add meg, hogy eltűrjenek,
Hogy hibáimmal is szeressenek.
Te erősítsd meg erőtlenségemet,
Hogy hősként vigyem a keresztemet.
Te légy árvaságom erős támasza,
Tudom, hogy Te vagy a gyengék gyámola.
Te őrizd meg a gyengülő eszem,
Hogy az életem nagy teher ne legyen.
Ó, adj azoknak szeretetet,
Akiknek én adtam életet.
Legyen szívükben jóság, irgalom,
Öregségemet értő szánalom.
Áldd meg, őrizd meg őket Jézusom,
Hogy találkozzunk Nálad egykoron.
Vezess, erősíts, oltalmazz,
A végső órámon irgalmazz!

Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt,
mert rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára:
és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék,
mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve,
irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön.
Hatalmas dolgot cselekedett karjával,
szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat.
Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel.
Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel.
Felkarolta szolgáját, Izráelt, hogy megemlékezzék irgalmáról,
amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké.