Szent Mihály Plébánia - Lenti

 „A Mária Légió a Katolikus Egyház igazi arculatát jeleníti meg”

(Boldog XXIII. János pápa)1-ML

Ki az, ki eljön, int a hajnal pírja,
szép, mint a hold, fénylő, mint a nap,
félelmetes, mint a harcra kész sereg?

 

Bemutatkozik Mária Légió csoportunk


A Mária Légió, a Szűzanya tiszteletén alapuló imádkozó közösség. Írországban alakult 1921-ben. Még a II. világháború előtt eljutott hozzánk is, de a csoportosulási tilalmak miatt szünetelnie kellett, 1989-ig. Lentiben 2002. február 7-én, Tüske József esperes segítségével alakult a Curia, mint felsőbb testület, Titkos Értelmű Rózsa néven. Ennek két egyesülete van, a Lentiben működő Hajnali Szép Csillag, és a rédicsi Kármelhegyi Boldogasszony csoport (Prezidium). Az eltelt idő óta pontosan és fegyelmezett rendben tartjuk az imaórákat. A lenti csoport jelenleg 14 fogadalmas testvért számlál.
Lelki vezetőnk az utóbbi időben Németh Csaba káplán volt, áthelyezése óta Kovács Richárd káplán tölti be ezt a tisztséget. Csoportunknak világi vezetője is van, Horváth Vilmosné, Klári testvér, aki az imaórák irányítója. Vezető választást háromévente tartunk.
Legfontosabb feladataink: az imádkozás, a betegek látogatása és az apostolkodás. Közös imaóránkat minden szerdán a szentmise előtt végezzük a templom oratóriumában, az előírt rendnek megfelelően, testvéri közösségben. Imánkat a Szűzanya- és az egymás iránti szeretet hatja át. Minden alkalommal fohászkodunk a betegekért, hazánkért és a családokért. Imádságos hátteret biztosítunk a templomban a misék és gyászmisék előtt.
A rédicsi csoporttal minden hónap utolsó keddjén 14.00 órakor találkozunk, közös imaórán. Ugyanígy havonta egyszer Zalaegerszegen a Comitiumban adunk számot munkánkról.
Fogadalmunkat évente március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján az ünnepi szentmisén újítjuk meg. Csoportunk nyitott, ahova a Mária tisztelőket nagy szeretettel várjuk. Kétfajta légiós tagság létezik: az aktív tagok heti rendszerességgel kapcsolódnak be a tevékenységébe; a segítő (auxiliárius) légiósok egyénileg imádkoznak naponta 5 tized rózsafüzért, és imalapunk, a Tessera elimádkozásával kérik a kegyelmet az aktív tagok munkájához. A tagság feltétele az egyházilag rendezett élet: római katolikus vallás, rendszeres szentgyónás, szentáldozás, rendezett magánélet.

Ave Maria

Horváth Vilmosné Klári

 

Bővebben ...

Üdvözlégy, Királynő, irgalmasság Anyja,
életünk, édességünk és reményünk, üdvözlégy!
Hozzád kiáltunk Évának számkivetett fiai.
Hozzád sóhajtunk sírva és zokogva  e siralom völgyéből.
Fordítsd tehát reánk Szószólónk, irgalmas szemedet.
és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust,
a te méhednek áldott gyümölcsét:
ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária,
 
irgalmasság Anyja.

Bővebben ...