Szent Mihály Plébánia - Lenti

 

Pető Jánosné Stángli Katalin

(1937-2019.)

Vége a szenvedéssel teli keresztútnak,
Adjunk hálát édes jó Urunknak

 - írta Katalin asszony, 2013 májusában, megrendülten Kondákor Gyula plébánosunk halálakor. Most e sorok költőjére emlékezve idézhettük fel e gondolatot.

Október 10-én, második versgyűjteményének bemutatójára már nem tudott eljönni. A betegség, a fájdalom - melyről nem régen még tréfálkozott: „Ha én egyszer meggyógyulok, fájdalomba belerúgok” - most erősebb lett. Nem találkozhattunk személyesen a költővel.

A bemutatót követő beszélgetésen egy-egy ismerőssel próbáltuk életútját összerakni. A nehéz, de boldog gyermekkort 38 évi hivatali munka követte, gyámügyi, majd szociális ügyintézőként. Akik munkáját ismertük, megtapasztaltuk, hogy úgy dolgozott, ahogy azt később leírta: „… mindig figyelembe vettem, hogy az akták mögött emberek állnak, akiket tisztelni kell és ügyeiket méltón képviselni.”

Katalin asszony a város közéletének aktív tagja volt. A Vakok- és gyengénlátók helyi csoportját éveken át patronálta. Lelkes tagja volt a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége lenti csoportjának. Karitatív tevékenységet végzett az Idősek Otthonában, a későbbi Kolping Gondozási Központban. Számára legkedvesebb teendő a Szent Katalin Kolpingcsalád Egyesület megalakítása lehetett, 2005-ben.

Két versgyűjteményt adott ki, 2008-ban a Parányi lény a mindenségben, 2019-ben Elmegyünk címmel. 2015-ben a Kolping Család Jubileumi évkönyv-ét szerkesztette.

A családszeretet, családközpontúság áthatotta életét. „Végtelen hálával köszönettel tartozom velem és külön élő családomnak; fiaimnak, menyemnek Anitának és unokáimnak” - írja az utolsó könyvében az elköszönés hangján.

Mondjuk el érte azt az imát, amit ő írt Gyula atyától búcsúzva:

„Örök álmát őrizze békés nyugalom,
Hiánya soha el nem múló fájdalom.
Örök nyugalmat adjál Urunk neki,
Örök világosság fényeskedjék Neki!