Szent Mihály Plébánia - Lenti

Elmondta Kancsal Gyula, az Egyházközségi Képviselő Testület elnöke a karácsonyi 8.30-as szentmisén:

2011. polgári év értékelése


Tisztelettel, sok-sok szeretettel köszöntöm a karácsonyi ünnepi szentmisén részt vett Szent Mihály Plébánia Istenhívő népét, a Plébánia Képviselő Testülete nevében. Tekintettel arra, hogy a polgári évből mindössze egy kakaslépés van hátra, elérkezett a beszámolók, a zárszámadások, a hálaadások ideje. A karácsonyi ünnepi szentmisét választottuk erre a célra, mert itt hallják legtöbben.
Elsősorban köszönetet szeretnék mondani az állami szerveknek:
  • A rendőrségnek köszönjük, hogy kérésünkre a veszélyes időpontban – nappal és éjszaka egyaránt – a plébánia és templom környékén járőröztek. Az ünnepi körmenetek, bérmálás, elsőáldozás, ünnepi szentmisék alkalmával a szükséges helyszínt biztosították. Volt rá példa, hogy hajnali két órakor is jeleztek észrevételt, ha rendellenességet tapasztaltak.
  • A tűzoltóságnak bármilyen gondunk merült fel (cseréplecsúszás, esőcsatorna tisztítás, fakivágás, viharkár) készségesen álltak rendelkezésünkre.
  • LEKO kft.parkfenntartási részlegének köszönjük, hogy a templom és környéke egész évben ápolt, gondozott volt.
  • Köszönjük a zeneiskolának a szép adventi koncertet, a karácsonyi éjféli mise előtti áhítatban való részvételt.
Munkájukat köszönjük, a jövőben is számítunk rájuk.
A plébánia élő és működő keresztény csoportjai közül köszönjük a Rózsafüzér Társaságnak és a Mária Légiónak a májusi és az októberi rózsafüzér imádságot, a szentségimádáson és a körmeneteken az aktív részvételt.
Elismerésünk a Karitász Csoport egész éves munkájáért, hogy figyelmet fordítottak a rászorulókra, és nem sajnálták szabadidejüket.
Örömünkre szolgál a Kolping Család hatékony közreműködése plébániánk lelki életében. A rendszeres havi szentmisék, a lentiszombathelyi Mária-fa hagyományteremtő szentmiséje jó közösség teremtő erő.
Köszönjük a KÉSZ csoport tagjainak a figyelmét az évfordulókra, köszönjük a kirándulások szervezését, a Szentségimádáson, Keresztúton való aktív részvételt. A hagyományteremtő radamosi és a lentiszombathelyi Mária-fához az Egházközségi Képviselő Testülettel közösen szervezett gyalogos zarándoklatot.
Hálásak vagyunk a cserkészeknek az ünnepi szentmiséken, körmeneteken, gyalogos zarándoklaton a csapatban való részvételért, az újra hagyománnyá vált betlehemezésért. Elismerésünket fejezzük ki a közösség formáló táborozásokért.
A működő keresztény csoportok köszönik Esperes Úrnak a sok figyelmet, amivel működésüket segítette. Valamint a zarándoklatokon a lelki vezetést, amiért Szilárd atyának is hálásak vagyunk.
Eleget téve Szent Atyánk kérésének, hogy a plébániák és egyházközösségek jelenjenek meg az elektronikus sajtóban is, örömmel jelenthetem, hogy a lenti plébánia honlapja lentiplebania.hu címen advent első vasárnapjától működik. Visszajelzésekből tudjuk, hogy határon túl is látogatják. Ezen munkáért hálás köszönetünket fejezzük ki Kovács Tamásnak és Balás Edrének, aki a honlapot napról napra frissíti, továbbá köszönet Sári Zoltán aranykoszorús fényképész mesternek és Szilárd atyának a honlapon látható szép fotókért.
Személy szerint köszönetet mondok az Egyházközségi Képviselő Testület mindenegyes tagjának, különösen azoknak a tagoknak, akiket az első telefonhívásra elérek. Részt vettek a tetőcserepek cseréjében, az esőcsatorna tisztításában, az esővíz elvezetésében, a templomtér nagytakarításában, a karácsonyi díszítésben, a szennyvíz problémák megoldásában. Ezen munkáknál említem meg Hermán Imre és Szomi István nevét, akik kívülállóként is segítették munkánkat.
És most hálásan köszönjük a szakembereknek:
  • Varga Jánosés Kovács Károly asztalos mestereknek, az ablakok eredeti állapotba való visszaállítását. Munkájukért nem kértek anyagi támogatást.
  • Állandó villanyszerelőnknek, Papp Lászlónak, a karácsonyi díszvilágítást készítő Tamása Tibornak és Borsos Róbert mestereknek.
  • A vízvezetékszerelési munkákért és karbantarásért Rákos Sándornak.
Köszönjük a templomot díszítő asszonyok egész éves munkáját, köszönjük a virágokat azoknak a hívőknek, akik ismeretlenül letették a virágokat az oltárhoz, vagy a sekrestyébe. Legyen jövőre is szép virágos kertjük!
Szóljunk az adó kétszer 1%-ának felajánlásáról is. A templom alapítványának számlájára felajánlott összegből fedeztük a tető cserépjavításához szükséges állványzat és létra beszerzését, melynek összege több mint 200 ezer Ft. A nagylelkű felajánlások nélkül ezt nem tehettük volna meg. Adományokat a következő esztendőben is szívesen fogadunk.
Még egy-két gondolatot szeretnék azon fiataloknak elmondani, akik a templomkertben bandáznak. Apám, nagyapám idejében is a templomkert a fiatalok találkozási helye volt. A nagy bujócskázások, galambászások, denevérlesek, diákkori szerelmek helyszíne. A templomkert a fiataloké, de kérünk benneteket, sokkal jobban vigyázzatok a templomkert tisztaságára. Ne dobjatok el papírzsebkendőt, csokoládé papírt, üres cigarettás dobozt, üres, vagy félig üres üveget, mert ugye észrevettétek, hogy valaki másnapra mindig összeszedi utánatok. Ő sem kap érte fizetést. Jól jegyezzétek meg, két dolgot veszni hagyni nem lehet: a templomot, s az iskolát.
Nem maradt más hátra, megköszönöm türelmüket. Isten áldotta békés karácsonyi ünnepeket kívánok mindnyájuknak, az otthon lévőknek is, a Képviselő Testület és a Plébánia mindenegyes alkalmazottja nevében.