Szent Mihály Plébánia - Lenti

Tartalomjegyzék

2000. február 15. Kiállítás az Ádám Jenő Zeneiskolában

Tavaszy Noémi festő-grafikus Biblia Pauperium című kiállítása

Megnyitót mondott Dr. Gyürki László körmendi kanonok

2000. április 7. a Pro Arte Alkotóházban

Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár előadása:

Gyermekmentő politika érvényesítésében van jövőnk egyedüli záloga

2002. július 4. A templom oratóriumában

Rozsé atya (Kálinger Roland lenti káplán) elmélkedése Pio atya szentté avatása
kapcsán

2002. augusztus 1. a templom oratóriumában

Tüske József esperes úr ismertetője búcsújáró helyekről: Monszerat, Fatima, Manréza

2002. szeptember 22-24. – Sári József zeneszerzőt, a Zeneakadémia tanárát, városunk szülöttjét fogadtuk;

2003. február 7. – a templom oratóriumában

Sárváry Zoltán csepregi történelem tanárt (a lenti Gönczi Ferenc Gimnázium egykori tanárát), aki városunk utcaneveinek névadóiról tartott előadást. (Lentiben 2003-ban még volt Kállai Éva, Kun Béla, Mező Imre, Rózsa Ferenc, Ságvári Endre út).

2003. március 6.

Bujdosóné Bagó Judit tagtársunk előadása a kettős honfoglalásról;

2003. április 11-én a katolikus közösségi házban

Szavalók Találkozója a Költészet Napja alkalmából. A rendezvényre gyermekek, fiatalok és felnőttek neveztek.

2003. szeptember 10. – Pincelátogatás a tormaföldi Szent János hegyen, a helyi polgári művelődési körrel közösen.

2003. november 6. – a templom oratóriumában

Dr. Szinku Mihály: Deák Ferencről munkássága, különös tekintettel zalai vonatkozású tevékenységére

2003. december 4.

Dr. Bariska István, a kőszegi Levéltár igazgatója Rákóczi Ferenc munkásságát idézte fel tagjainknak.

2004. március – a templom oratóriumában

Tóth András helyi káplán ismertette a szentekről szóló szakdolgozatát;

2005. április 28. a Sólyom László Művelődési Házban

Kovács Béla helyi szavalónak önálló estet rendeztünk zeneiskolánk tanárainak közreműködésével.

2004. május 5. – előadás a Sólyom László Művelődési Házban

Dr. Korzenszky Richárdtihanyi perjel:A polgár

2004. május 13. – előadás a Sólyom László Művelődési Házban

Dr. Bakai Kornél, kőszegi múzeumigazgató: A magyarok őstörténete

2004. július 13. Zarándoklat a tihanyi apátsághoz

2004. november 20. Orgonahangverseny a Szent Mihály templomban

Székely Miklós orgonahangversenye

2004. november – előadás a Sólyom László Művelődési Házban

Szörényi Levente előadása: Zenés utazás a magyar történelemben;

2005. február 18. konferencia a Sólyom László Művelődési Házban

Mi az Igazság? – Vendégeink országygyűlési képviselők: Harrach Péter, Kövér László, Turi-Kovács Béla

2005. május 2. 18.00 – előadás a Sólyom László Művelődési Házban

Dr. Csókay András: A tudomány vallás nélkül sánta

2005. június 25. – Tiszteletadás a vétyemi katonasíroknál, utána kirándulás tormaföldre a
Jánoshegyre

2005. július 16. évadzárás Rédicsen. – Pahocsa Vilmos és felesége (tagjaink) meghívására.

2005. április 9. – Kirándulás Tihanyba Korzenszky Richárd meghívására – ismerkedés a műemlékekkel, a félsziget kulturális és természeti kincseivel, részvétel egyházi szertartáson

2005. december 15. előadás a templom oratóriumában

Bognár István gutorföldi plébános: A bioetika