Szent Mihály Plébánia - Lenti

Tartalomjegyzék

 

Csoportunk megalakulása óta minden évben társszervezőként vesz részt:

 • csendes gyertygyújáson, a Kommunista Diktatúra Áldozatainak Emléknapján, febrár 25-én, az ’56-os emlékműnél;
 • csendes gyertygyújáson, november 4-én, a nemzeti gyásznapon az ’56-os emlékműnél;
 • 2009 óta Mindenszentek előtti napokban misét mondat meghalt lenti pedagógusok emlékére a lenti templomban;
 • 2010 óta a nagyböjti időben egy keresztút járást végez;
 • 2011 óta a Szent Mihály templom Szentségimádási Napjain (április 3. és december 12.) egy Szentórán közreműködést vállal.

Évente egy alkalommal közgyűlést tartunk, munka összejövetelt pedig szükség szerint.

Jelentősebb rendezvényeink fennállásunk óta:

1993. március 24-től április 13. a Sólyom László Művelődési Központ Kiállítótermében

Macskássy Izolda festő- és grafikusművész kiállítása

1994. április 7. a Pro Arte Alkotóházban

Fekete István: Oktatási Törvény, új Nemzeti Alaptanterv

1994. április 22. a Sólyom László Művelődési Központ klubövezetében

Szabó Ferenc OSB: Keresztény magújulás a II. vatikáni zsinat után

1994. április 24-én megalakult a 362. sz. Szent Mihály Cserkészcsapat

melyhez csoportunk erkölcsi és anyagi támogatást nyújtott

1994. április 29. Gyermekrajz és képzőművészeti pályázat megnyitója

Megnyitót mondott Rudics László országgyűlési képviselő

1994. május 8. Szent Mihály Plébániatemplomban

Gregorián énekesek találkozója

1995. december 17. Karácsony váró orgonahangverseny az esti mise után

Kovács Róbert – orgonaművész

1996. január 6. a templom oratóriumában előadás

Kómár József – kanonok: A vízkereszt – előadás

1996. február 1. a templom oratóriumában előadás

Tüske József – esperes plébános: Gyertyaszentelő Boldogasszony

1996. július 28. Kirándulás Gosztolába

Részvétel a szentmisén a gosztolai kápolnában

1996. november 7. előadás a Sólyom László Művelődési Központban

Varga Imre csesztregi plébános: Papi szolgálat a hadseregben

1996. december 5. a templom oratóriumában

Emlékezés Dr. Csanád Bélára, szervezetünk alapítójára

Temetésén elnökünk, Bujdosóné Bagó Judit képviselte csoportunkat

1997. március 19. az Ádám Jenő Zeneiskola Hangversenytermében

Portis Lajos sakk nagymester dalestje

1997. március 20. Pro Arte házban

Találkozás és beszélgetés Portis Lajos sakk nagymesterrel

1998. március 5. Előadás a Katolikus Közösségi Házban

Író-olvasó találkozó Tantalics Béla tanárral, helytörténésszel

1998. december 3. Előadás a Katolikus Közösségi Házban

Tamás József: Az advent

1998. december 10. Előadás a Katolikus Közösségi Házban

Ledvai Zoltán rédicsi plébános: Az advent

1999. szeptember 18. Kirándulás Pannonhalmára

1999. november 6. Orgonahangverseny a templomban

Martonné Németh Mária orgonista hangversenye


2000. február 15. Kiállítás az Ádám Jenő Zeneiskolában

Tavaszy Noémi festő-grafikus Biblia Pauperium című kiállítása

Megnyitót mondott Dr. Gyürki László körmendi kanonok

2000. április 7. a Pro Arte Alkotóházban

Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár előadása:

Gyermekmentő politika érvényesítésében van jövőnk egyedüli záloga

2002. július 4. A templom oratóriumában

Rozsé atya (Kálinger Roland lenti káplán) elmélkedése Pio atya szentté avatása
kapcsán

2002. augusztus 1. a templom oratóriumában

Tüske József esperes úr ismertetője búcsújáró helyekről: Monszerat, Fatima, Manréza

2002. szeptember 22-24. – Sári József zeneszerzőt, a Zeneakadémia tanárát, városunk szülöttjét fogadtuk;

2003. február 7. – a templom oratóriumában

Sárváry Zoltán csepregi történelem tanárt (a lenti Gönczi Ferenc Gimnázium egykori tanárát), aki városunk utcaneveinek névadóiról tartott előadást. (Lentiben 2003-ban még volt Kállai Éva, Kun Béla, Mező Imre, Rózsa Ferenc, Ságvári Endre út).

2003. március 6.

Bujdosóné Bagó Judit tagtársunk előadása a kettős honfoglalásról;

2003. április 11-én a katolikus közösségi házban

Szavalók Találkozója a Költészet Napja alkalmából. A rendezvényre gyermekek, fiatalok és felnőttek neveztek.

2003. szeptember 10. – Pincelátogatás a tormaföldi Szent János hegyen, a helyi polgári művelődési körrel közösen.

2003. november 6. – a templom oratóriumában

Dr. Szinku Mihály: Deák Ferencről munkássága, különös tekintettel zalai vonatkozású tevékenységére

2003. december 4.

Dr. Bariska István, a kőszegi Levéltár igazgatója Rákóczi Ferenc munkásságát idézte fel tagjainknak.

2004. március – a templom oratóriumában

Tóth András helyi káplán ismertette a szentekről szóló szakdolgozatát;

2005. április 28. a Sólyom László Művelődési Házban

Kovács Béla helyi szavalónak önálló estet rendeztünk zeneiskolánk tanárainak közreműködésével.

2004. május 5. – előadás a Sólyom László Művelődési Házban

Dr. Korzenszky Richárdtihanyi perjel:A polgár

2004. május 13. – előadás a Sólyom László Művelődési Házban

Dr. Bakai Kornél, kőszegi múzeumigazgató: A magyarok őstörténete

2004. július 13. Zarándoklat a tihanyi apátsághoz

2004. november 20. Orgonahangverseny a Szent Mihály templomban

Székely Miklós orgonahangversenye

2004. november – előadás a Sólyom László Művelődési Házban

Szörényi Levente előadása: Zenés utazás a magyar történelemben;

2005. február 18. konferencia a Sólyom László Művelődési Házban

Mi az Igazság? – Vendégeink országygyűlési képviselők: Harrach Péter, Kövér László, Turi-Kovács Béla

2005. május 2. 18.00 – előadás a Sólyom László Művelődési Házban

Dr. Csókay András: A tudomány vallás nélkül sánta

2005. június 25. – Tiszteletadás a vétyemi katonasíroknál, utána kirándulás tormaföldre a
Jánoshegyre

2005. július 16. évadzárás Rédicsen. – Pahocsa Vilmos és felesége (tagjaink) meghívására.

2005. április 9. – Kirándulás Tihanyba Korzenszky Richárd meghívására – ismerkedés a műemlékekkel, a félsziget kulturális és természeti kincseivel, részvétel egyházi szertartáson

2005. december 15. előadás a templom oratóriumában

Bognár István gutorföldi plébános: A bioetika


2006. március 10. Csoportunk Zalaegerszegre utazott.

A KÉSZ országos központja és a Keresztény Közéleti Akadémia közös rendezvénye Zalaegerszegen a Zárdában.

2006. március 25-én megemlékezés az Ádám Jenő Zeneiskola hangversenytermében

Balás Endre: 125. éve született Bartók Béla.

2006. március 31. – előadás a Sólyom László Művelődési Házban

Papp Gábor: A Szent Korona.

2006. szeptember előadás a templom oratóriumában

Kovács Zoltán helyi fotós bemutatója a lenti környéki népi pinceépítészetet

2006. április – az Ádám Jenő Zeneiskola hangversenytermében

Dinnyés József előadóművész előadóestje.

2006. június 14. előadás az Ádám Jenő Zeneiskola nagytermében

Szántai Lajos: Árpád-házi szentjeink

2006. december 24. az éjféli mise előtt verses, énekes, zenés bemutatót szervezünk a templomban, műsorunkat ez alkalomra toborzott negyven tagú kórus zárta Händel: Halleluja kórusával, orgona kísérettel.

2007. szeptember 27. előadás a Művelődési Ház kiállító termében

Molnár V. József: Gyermekrajzok elemzése

2007. március 5-én előadás az Ádám Jenő Zeneiskola Hangversenytermében

Balás Endre: 40 éve halt meg Kodály Zoltán

2007. március 27. előadás az Ádám Jenő Zeneiskola Hangversenytermében

Dr. Veres András püspök: Gondolatok a nevelésről

2008. február 7. előadás a templomban

Németh László káplán: Jézus érettünk vállalta szenvedését

2008. március 6. előadás a lenti Szent Mihály templomban.

Dr. Geresits Gizella: A Biblia és a szépirodalom

2008. március 25. előadás az Ádám Jenő Zeneiskola Hangversenytermében

Balás Endre: A reneszánsz zene Magyarországon

2008. április 3. Előadás a lenti Szent Mihály templomban.

Balás Endre: A Biblia és a zene

2008. május 8. Előadás a lenti Szent Mihály templomban.

Németh Katalin: A Biblia és a festészet

2008. május 28. Kirándulás Bakonybélbe

Útvonal: Lenti – Türje – Iszkáz – Pápa – Bakonybél – Somlóvásárhely – Somlóhegy – Lenti

2008. október 3-4. Zarándoklat Mátraverebélyre

2009. április 19. Osztie atya miséje – az Isteni Irgalmasság képének megszentelése

Találkozás szervezetünk országos elnökével, Osztie Zoltán atyával.

2010. augusztus 28. Pördefölde

Találkozó Balatongyörök-Gyenesdiás imacsoportjával

2010. október 20. Előadás a plébánián

Szakáll Szilárd káplán: Aszkézis a katolikus egyházban a II. Vatikáni Zsinat szellemében

2010. november 17. Városi Művelődési Központban

Balás Endre: Emlékezés Erkel Ferencre, születésének 200. évfordulója alkalmából


2011. április 28. a Lenti Könyvtár nagytermében

Balás Endre: Megemlékezés Liszt Ferencről, születésének 200. évfordulója alkalmából

2011. május 7. Kirándulás Doborjánba (Raiding), Liszt Ferenc szülőházához

Útvonal: Lenti – Szentgyörgyvölgy (Református templom) – Szentgotthárd (emlékezés Brenner János vértanúra) – Fraknó (Frochtenstein – Múzeumlátogatás) – Doborján (Raiding – Liszt Ferenc szülőház) – Körmend (emlékezés Boldog Batthyány Lászlóra) – Lenti

 

Ökumenikus zarándoklat 2012-2013.

                                                                           Nemesnpi haranglb2012. január 22.-én az évközi 3. vasárnapon az ökumenikus hét lezárásaként zarándoklat indult a Szentgyörgyvölgyi református templomba. Az ötletet a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége vetette fel, hogy ne mindig csak Lentiben ünnepeljünk együtt. Így esett a választás a Szentgyörgyvölgyi református templomra és gyülekezetre.  Útközben megtekintettük a nemesnépi szoknyás haranglábat.

 

SAM 0654Szentgyörgyvölgyön Hodánics Péter Csaba református lelkész nagy szeretettel fogadta a zarándokokat. A szentgyörgyvölgyi református templomban került sor a ökumenikus istentiszteletre, ahol Kondákor József Gyula esperes, Páli Zoltán csesztregi plébános, Szakál Szilárd  lenti káplán Szabó Vilmos evangélikus lelkész és Hodánics Péter Csaba református lelkész együtt teljesített szolgálatot. 
A közös ünneplésünk agapéval zárult.

2013-ban az ökumenikus imahét zárása január 27-én, vasárnap lesz. Az istentiszteletnek a barlahidai evangélikus templom ad otthont. Ide zarándokolunk Lentiből autóbusszal, együtt a katolikus, a református és az evangélikus hívek. 
Előzetes tervünk:
                           13.30 Indulás Lentiből, a katolikus templomtól
                           13.45 Látogatás a novai katolikus templomban
                           14.30 Ökumenikus istentisztelet Barlahidán az evangélikus templomban
                           16.00 Indulás haza
 

Részvétel az ökumenikus imaórákon: 

 1. Szentgyörgyvölgy - református remplomban
 2. Barlahida - evangélikus templom
 3. Lenti - Szent Mihály templom
 4. Kerkafalva - Református templom
 5. Barlahida - evangélikus templom
 6. Lenti - Szent Mihály templom
 7. Kerkafalva - református templom
 8. Barlahida - evangélikus templom
 9. Csesztreg - római katolikus templom
 

2014. május 3. Kirándulás a Pilis hegységbe

Csoportunk megalakulása óta minden évben társszervezőként vesz részt

 • csendes gyertygyújáson, a Kommunista Diktatúra Áldozatainak Emléknapján az ’56-os emlékműnél,
 • csendes gyertygyújáson, november 4-én, a nemzeti gyásznapon az ’56-os emlékműnél,
 • 2009 óta Mindenszentek előtti napokban misét mondat meghalt lenti pedagógusok emlékére a lenti templomban
 • 2010 óta a nagyböjti időben egy keresztút járást végez
 • 2011 óta a Szent Mihály templom Szentségimádási Napjain (április 3. és december 12.) egy Szentórán közreműködést vállal

Évente egy alkalommal közgyűlést tartunk, munka összejövetelt pedig szükség szerint.