Szent Mihály Plébánia - Lenti

kesz logo

„Az Egyesület igazi erejét a helyi csoportok alkotják […], a tagságon túl a csoportmunka kisugárzása komoly társadalmi tényező. Minden városban, vagy településen, ahol a KÉSZ megalakul, hamarosan meghatározó szellemi-lelki központtá lesz”

– írja a KÉSZ Országos Központjának honlapja a szervezet céljai közt.

Csoportunk ebben a szellemben alakult meg.

Bővebben ...

 

Csoportunk megalakulása óta minden évben társszervezőként vesz részt:

  • csendes gyertygyújáson, a Kommunista Diktatúra Áldozatainak Emléknapján, febrár 25-én, az ’56-os emlékműnél;
  • csendes gyertygyújáson, november 4-én, a nemzeti gyásznapon az ’56-os emlékműnél;
  • 2009 óta Mindenszentek előtti napokban misét mondat meghalt lenti pedagógusok emlékére a lenti templomban;
  • 2010 óta a nagyböjti időben egy keresztút járást végez;
  • 2011 óta a Szent Mihály templom Szentségimádási Napjain (április 3. és december 12.) egy Szentórán közreműködést vállal.

Évente egy alkalommal közgyűlést tartunk, munka összejövetelt pedig szükség szerint.

Jelentősebb rendezvényeink fennállásunk óta:

1993. március 24-től április 13. a Sólyom László Művelődési Központ Kiállítótermében

Macskássy Izolda festő- és grafikusművész kiállítása

Bővebben ...

Ökumenikus zarándoklat 2012-2013.

 

                                                                          Nemesnpi haranglb2012. január 22.-én az évközi 3. vasárnapon az ökumenikus hét lezárásaként zarándoklat indult a Szentgyörgyvölgyi református templomba. Az ötletet a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége vetette fel, hogy ne mindig csak Lentiben ünnepeljünk együtt. Így esett a választás a Szentgyörgyvölgyi református templomra és gyülekezetre.  Útközben megtekintettük a nemesnépi szoknyás haranglábat.

 

SAM 0654 Szentgyörgyvölgyön Hodánics Péter Csaba református lelkész nagy szeretettel fogadta a zarándokokat. A szentgyörgyvölgyi református templomban került sor a ökumenikus istentiszteletre, ahol Kondákor József Gyula esperes, Páli Zoltán csesztregi plébános, Szakál Szilárd  lenti káplán Szabó Vilmos evangélikus lelkész és Hodánics Péter Csaba református lelkész együtt teljesített szolgálatot. 
A közös ünneplésünk agapéval zárult.

2013-ban az ökumenikus imahét zárása január 27-én, vasárnap lesz. Az istentiszteletnek a barlahidai evangélikus templom ad otthont. Ide zarándokolunk Lentiből autóbusszal, együtt a katolikus, a református és az evangélikus hívek. 
Előzetes tervünk:
                           13.30 Indulás Lentiből, a katolikus templomtól
                           13.45 Látogatás a novai katolikus templomban
                           14.30 Ökumenikus istentisztelet Barlahidán az evangélikus templomban
                           16.00 Indulás haza
             
Szolgálatot teljesítő papok:
         Kondákor Gyula József - lenti esperes
         Tóth András - novai plébános
         Németh Csaba - lenti káplán
         Hodánics Péter Csaba - szentgyörgyvölgyi református lelkész
         Szabó Vilmos - zalaegerszegi evangélikus lelkész, házigazda.
 


A csoport I. féléves programja

Január 27. Az ökumenikus imahét zárására autóbuszos zarándoklatot szervezünk Barlahidára az evangélikus templomhoz, ahol 14.30-kor ökumenikus imaóra, azt követően szeretetvendégség lesz.

Február 19-én 18.00 órakor megemlékezést tartunk Richard Wagnerről, születésének 200. évfordulója alkalmából. A rendezvény helye: a Városi Könyvtár. Előadó: Balás Endre, csoportunk elnöke.
Február 20. KÉSZ gyűlés – Beszámoló 2012-ről, munkaterv megbeszélése, tagdíjak rendezése
Február 22. Templomunkban 17.00 órakor (az esti mise előtt) keresztutat tartunk, melyben az egyház magyar vértanúira is emlékezünk.
Február 25. A Kommunista Diktatúra áldozatainak emléknapján az esti misét követően csendes gyertyagyújtást tartunk a temlom mögötti 1956-os emlékműnél.
Március 17-én 15.00 órakor részt veszünk a szlovéniai Radamos községben a Mária fánál tartandó keresztúton.
Március 20. Az esti misét követően vezetőség választó taggyűlés.
Április 3. Városunk Szentségimádási Napja. 15.00 órakor a KÉSZ helyi csoportjának közreműködésével tartunk szentórát.
Április 12. A Költészet Napja. Testületileg veszünk részt a városi rendezvényen, melyen csoportunk egyik tagja, Kovács Béla is közreműködik.
Május 14. 18.00 óra – A Hit Éve alkalmából: Varga Lászlóné dr. Geresits Gizella – csoportunk tagja Hit és Irodalom címmel előadást tart a Városi Könyvtárban.
Június elején félévzáró összejövetelt tartunk, erre az alkalomra a tormaföldi János hegyre kaptunk meghívást.
Július 14-én a szlovéniai Radamosba zarándokolunk az ottani Mária fához. A zarándoklatot két csoportban, gyalogosan, és személygépkocsikkal rendezzük.
Minden hónap második vasárnapján az esti misét követően a Fatimai Szűzanya tiszteletére körmenetre kerül sor. A körmeneten csoportunk tagjai gyertyával kísérik az Oltáriszentséget.

Csoportunk külföldi zarándokutat tervez. Az időpont és útvonal megbeszélés alatt.

*

A második félév terveiből:

Szeptember 26. "Gönczi Ferenc 1861-1948" – emlékezés városunk gimnáziumának névadójára. Előadó: Balás Endre

Október: A Hit Éve alkalmából – A hit és a természettudományok címmel előadást szervezünk a Városi Könyvtárban. Az időpontot később közöljük. Előadó Nógrádi László.

November 4. Csendes gyertyagyújtás 1956 áldozatainak emlékére

 

December 12. Városunk szentségimádási napja
 

 

Szakál Szilárd káplán írása a radamosi zarándoklatról. Megjelent a Martineum honlapon.
 

A radamosi zarándoklat

 

Vasárnap július 16.-án, a Lenti Szent Mihály Plébánia Képviselő Testülete és a KÉSZ Lenti Csoportja a Családok Éve alkalmából férfiak és családapák részvételével, gyalogos zarándoklatot szervezet a radamosi Családok Királynéja elnevezésű zarándokhelyre, a radamosi Mária-fához, ahová a lenti esperesi kerület plébániái is meghívást kaptak. A radamosi Szűzanya búcsút mindig a Karmel-hegyi Boldogasszony ünnepe utáni vasárnapon tartják.

A zarándoklat a lenti templomból indult, de a fő gyülekező hely Gáborjánházán volt. Innen vette kezdetét az énekkel, elmélkedésekkel és rózsafüzérek imádkozásával a gyalogos zarándoklatunk.
 

Bővebben ...