Szent Mihály Plébánia - Lenti

Szent Mihályról...

Oltrkp

Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben;
a sátán gonosz kísértései ellen
légy oltalmunk!
Esedezve kérjük:
„Parancsoljon neki az Isten!”
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére
körüljárnak a világban,
Isten erejével
taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Amen.

 

 Templomunk oltárképe:

ifj. Dorffmeister István (1770-1807.) festménye

Bővebben ...

Soós József:

          Hajnal a templomkertben


Szétzilálja a kertet a hajnal.
Rőtvörös, hideg-tűz színe
dereng a függönyökön.

Leperegtek a csillagok Keleten,
mint homokóra falán a szemek.

A harangtorony útjelző,
innen egyenest a távoli múltba
réved az akadozó emlékezet,
s hársak, fenyők illatával,
madarak röptével
tarkítja az égi mezőt,
korhadt fejfák kajla sora felett.

Itt tették le a fölöslegest:
rangot, csontot és hírnevet, -
míg odabenn a tükröket letakarták.
A jövendő szükségtelen égi mását.
                        ...
Körben a fák tárt karral
nyújtóznak az égnek.
Kegyelmet kérnek.

Dr. Paczolay Ilona:

Imádság Istenhez, szavak az emberhez


Mennyei Atyám, Jézus Krisztus által
te megmentetted egyik gyermeked.
Megszabadítottad a halál torkából,
s mondtad: jön érted Mestered.

Sok bánat és könnyhullatás végeztével
megmutattad a grádicsokat,
melyek magas honodba juttatnak el,
s melyek sokasága a menny felé mutat.

Minden emberi élet egy-egy regénnyel ér fel,
a mi életünk is ezt példázza.
Mindegyikben ott van az égi jel,
de szemünk homályos, ezt nem látja.

Krisztus pedig a Biblia tanításaiban,
oly sokszor megmutatja a helyes utat.
Keskeny út ez, sokszor leírhatatlan,
melyet sok tudós olykor hiába kutat.

Könnyebb a bűnös széles úton járni,
nem kell hozzá bűnbánat, vallomás.
A gazdagság, s a vétek magaslataira hágni.
S mi a végső igaz ítélet? Elkárhozás.

Ne tedd te árva lélek a rosszat,
hisz szelíden int sokszor Jézusod.
Gyönyörű örök Menny honába juttat,
hisz elméddel ezt olyan jól tudod.

Ne engedj érzelmeid hazug kívánságának,
ne kövesd a bűnt, mit Sátán kínál.
Állj ellen naponként Ó - embered
ármánykodásának erős lélekkel - 
S a Mindenség Ura vár!

13.A perzsák országának (angyal) fejedelme huszonegy napon át ellenállt nekem. De Mihály, az egyik legfőbb fejedelem, segítségemre jött. Ott is hagytam, hogy küzdjön meg a perzsák királyával, 14.magam pedig eljöttem, hogy tudtodra adjam: mi fog történni népeddel a végső napokban, mert a látomás azokról a napokról szól."
 

Bővebben ...

Madách Imre: Az ember tragédiája című drámájának első színében a főangyalok dicsérik az Urat. Szent Mihály így:

Ki az örökké változadót,
S a véltozatlant egyesíted,
Végtelent és időt alkotva,
Egyéneket és nemzedéket:
Hozsánna néked, Erő!

Babits Mihály: Szent Mihály

(Régi vers: 1911.)

Kinek nevével élek, kardos angyal
önts hevet belém, kígyóval csatázni,
önts hitet belém, ördöggel vitázni
önts, megbirkóznom az örök varanggyal,

Bővebben ...

Copyright © 2014 Lenti Szent Mihály Plébánia. Minden jog fenntartva.

Adminisztráció