Szent Mihály Plébánia - Lenti

Kolping

 


Csoportunk tagjai a Regionális Kolping Családi Napon Lentiszobathelyen, 2013-ban.

P1010038

    Lenti „Szent Katalin” Kolping Család Egyesület

 

   Csoportunk prézese 2018. február 1-től Ipacs Bence plébános 
   Világi elnök Hermánné Rusznyi Margit
 

A Kolping-család imája:

Urunk, Jézus Krisztus, Te azt a feladatot adtad egyházadnak,
hogy hirdesse s tettekre váltsa üzenetedet.
Köszönjük Neked testvérünket, Adolf Kolpingot,
aki e feladatban példaképünk lett.
Add nekünk azokat az adományokat, melyekkel ő művét megvalósította:
hitet és önbizalmat,
komolyságot és örömet,
önmagunk iránti felelősséget
és szolidaritást másokkal.
Add, hogy felismerjük korunk problémáit,
s hogy tevékenyen részt vegyünk megoldásukban.
Erősítsd hitünket, hogy a világot és kihívásait ne kerüljük ki.
Ébreszd bennünk a reményt, hogy amikor az emberekért fáradozunk,
örömet viszünk közéjük.
Erősítsd szeretetünket,
hogy felelősségteljesen munkálkodjunk
az egyház és egy emberibb társadalom fejlődéásében.
Legyen a mi Kolping közösségünk a Te eljövendő országod kezdete!
Amen

Kolp-kpAdolph Kolping(1813-1865.) német katolikus pap, a róla elnevezett Kolping mozgalom megszervezője. Gyermekeként nehéz családi körülmények közt élt, egy pásztor család negyedik gyermekeként. Szegénységük ellenére ő boldog gyermekkorra emlékezik vissza. Az elemi iskola után cipésznek tanult.
A segédvizsgát követően mint cipészsegéd dolgozott. Segédévei során megtapasztalta az ifjú munkások nehéz életét. Megbetegedve, 22 évesen fel kellett adnia munkáját. Gimnáziumba iratkozott be, hogy pap lehessen. Érettségi után teológiát tanult. Tanulmányainak költségeit annak a földbirtokosnak a lánya fedezte, akinél az apja pásztorkodott. 1845. április 13-án a kölni minoritatemplomban pappá szentelték. Káplán és hittanár lett. A szegénységben élő fiatal férfiak sorsa emlékeztette saját életkörülményeire. 1846-ban egy katolikus segédegylet második elöljárója volt.

Bővebben ...

Pető Jánosné, a csoport tagjának versei:

ELMEGYÜNK (2013.)

Táncot jár a halál,
Még a szó is eláll.
Nem látszik a szembogár,
Odafenn a csoda vár.

Sejlik az alagút eleje,
A vége fénnyel van tele.
Elöl angyalok serege,
Hallik már az égi zene.

Odafenn a csoda vár,
Látható a szembogár.
Láthatod az égi fényt,
Aszeretet kútfejét.

A szeretet átölel,
Menny honába bevezet.
Földi pályánk végetér,
Értünk folyt a drága vér.

Mind egy hajón evezünk,
Egyszer minden elmegyünk.
Elő van készítve a helyünk,
Hála neked, Istenünk!

EVANGÉLIUM ÉVE (2012.)

Parttalan vitákon,
Úttalan utakon,
Azt hittem feladom,
De lelkemet nem adom!
A lélek él, élni fog,
Benne a fény felragyog.

Ő adott nékem életet,
Minden napra kenyeret.
Szabad akaratot,
Értelmet, gondolatot.
A lélek él, élni fog,
Benne a fény felragyog.

 Hirdesd az Igét szüntelen,
 Éljél vidáman bűntelen!
 A talentumnak értéke van,
 Hisz az evangélium éve van.
 A lélek él, élni fog,
Benne a fény felragyog.

 A test a lélek temploma,
 Lelked az Ige otthona.
 Szereteted áradjon szét!
 Élted így lehet szép.
 A lélek él, élni fog,
Benne a fény felragyog.

 Az Ige örök, élni fog,
 Hirdesd, s működni fog.
 Nem vár rád sötét verem,
 Jutalmad lesz a kegyelem.
A lélek él, élni fog,
Benne a fény felragyog.

Copyright © 2014 Lenti Szent Mihály Plébánia. Minden jog fenntartva.

Adminisztráció