Szent Mihály Plébánia - Lenti

Egyházközségi Képviselő Testület

Ipacs  Bence  plébános, elnök 

 1. Kancsal Gyula         
 2. Balás Endre         
 3. Bíró Miklós                   
 4. Borsos László
 5. Fehér Imre                  
 6. Fehér József                   
 7. Guncz Roland         
 8. Hajdú István         
 9. Horváth Gyöngyi
 10. Kalmár Imre         
 11. Kancsal Tibor
 12. Kerese Béla                  
 13. Kondákor Ferenc
 14. Kovács István
 15. Kovács Tamás
 16. Lantos László
 17. Romhányi Imre
 18. Szabó László
 19. Szekeres Frigyes
 20. Szekeres István
 21. Tamás József
 22. Tóth Zoltán
 23. Tüske József
 

 

A képviselő testület tagjai csak azok a katolikusok lehetnek, akik

a/ tartósan az egyházközség területén laknak,

b/ ha nem laknak ott, akkor legalább egy éve tevékenyen részt vesznek az egyházközség életében,

c/ teljesen cselekvőképesek,

d/ az egyházi előírások szerint nincsenek kizárva az eucharisztia vételének közösségéből,

e/ megbérmálkoztak, (ettől egy ideig el lehet tekinteni)

f/ egyházi hozzájárulásukat (egyházi adó) fizetik,

g/ 18. évüket betöltötték, de még nem 70 évesek,

h/ készek e feladat ellátására