Szent Mihály Plébánia - Lenti

 

 

 

 

Hirdetések

2018. November 11., Szent Márton püspök, Egyházmegyénk

védőszentje

  1. A 2019-es Kalendárium egyelőre elfogyott, akik szeretnének még vásárolni, jövő vasárnapig jelezzék a sekrestyében vagy a plébánián!

  2. Plébániai tanácsadó testületi gyűlést tartunk november 22–én (csütörtök) 18 órakor a Sugár úti „katolikus házban”. Kérjük a tanácsadó testületi tagokat, hogy a meghívót a sekrestyében írják alá!

  3. Karitász csoportunk megkezdi rászoruló testvéreink számára a karácsonyi gyűjtést a „Váltsuk meg Szent Márton köpenyét!” akció keretében a jövő vasárnaptól. Tartós élelmiszert, ill. pénzadományt helyezhetünk el a plébániatemplomban kitett kosárban, ill. perselyben.

 

 

     Ím, a hitvalló, az Úr áldott hőse,

kit minden földön a hívek dicsérnek,

e nap lett méltó a magas mennyeknek

szállni honába.

Jámbor, józan volt, okos és szemérmes,

útja szeplőtlen, csupa szent alázat,

gyönge testét míg eleven tüzével

lakta a lélek.

Sírja szent hely lett, magas érdeméért

sok szenvedőnek teste újra ép lesz,

bármi betegség gyötörte is addig,

újra felépül.

Ünnepnapjáról mi is emlékezve

érdemét zengjük közös énekszóval,

égi szószólónk legyen így imája

minden időben.

(Himnusz Szent Márton püspök zsolozsmájából)

 

Szentmisék, szertartások

2018. November 11 – 18.

Péntek (9)

A lateráni bazilika felszentelése

 
 

Emlékezzél meg gyakran erről a közmondásról:

,,Meg nem elégszik a szem látással,

a fül sem telik be hallással.” (Préd 1,8)

Szombat (10)

Nagy Szent Leó pápa

Máhomfa 16.00 + Anna

Lenti 17.30 + József és Anna szülők és nagyszülők

Vasárnap (11)

Tours-i Szent Márton püspök, Egyházmegyénk védőszentje

Lenti   8.30 + Zakó Istvánné Márta édesanya 7. évf.

         10.00 Doma Dániel keresztelője

Lentikápolna 11.30 + János

Lenti 17.30 Engesztelő szentmise

Hétfő (12)

Szent Jozafát

Igyekezzél szívedet

a látható dolgok szeretetétől elvonni

és a láthatatlanokra fordítani.

Kedd (13)

Magyar szentek és boldogok

Bárszentmihályfa 17.30 + Kovács János és
                         Jánosné nagyszülők és fiuk:

                         Zoltán édesapa

Szerda (14)

Kolping Otthon 9.30

Lenti 17.30 + Albert édesapa

Csütörtök (15)

Lenti   7.45 + Tüske István és neje:
                    Vidóczi Gizella szülők

         16.30    Szentségimádás

Péntek (16)

Skóciai Szent Margit

Lenti 17.30 A tisztítóhelyen szenvedő lelkekért

Szombat (17)

Máhomfa 16.00 + Édesanya

Lenti 17.30 + Gaál Jenő testvér 2. évf.

Évközi
33. vasárnap
(18)

Lenti 8.30 + Lutar Ludvik édesapa 14. évf.

Lentikápolna 11.30 Élő és + családtagok

Lenti 12.45 Kun Mirabella keresztelője

         17.30 + József és Elza szülők

 

 

Copyright © 2014 Lenti Szent Mihály Plébánia. Minden jog fenntartva.

Adminisztráció