Szent Mihály Plébánia - Lenti

kesz logo

„Az Egyesület igazi erejét a helyi csoportok alkotják […], a tagságon túl a csoportmunka kisugárzása komoly társadalmi tényező. Minden városban, vagy településen, ahol a KÉSZ megalakul, hamarosan meghatározó szellemi-lelki központtá lesz”

– írja a KÉSZ Országos Központjának honlapja a szervezet céljai közt.

Csoportunk ebben a szellemben alakult meg.

Feladataink közül kiemeljük:
  • az egyház és világ találkozásának segítését,
  • evangelizációs lehetőségek biztosítását összejövetelek szervezésével,
  • figyelmet fordítunk az egyházon kívülállók megszólítására,
  • kulturális értékek gondozását, bemutatását is feladatunknak tartjuk.
Továbbá:
„Próbáljuk megérteni a velünk, keresztény hívőkkel szemben ellenséges magatartásúakat is, a másik »táborhoz«, a másik ideológiához vagy párthoz tartozókat.”
(Szabó Ferenc SJ.)
Főpásztorunk püspöki jelmondata:
ADDUXIT EUM AD IESUM "Elvitte őt Jézushoz" (Jn 1,41). Feladatunknak tartjuk, hogy segítsük püspökünket ebben a törekvésében, és csoportunk tagjai ezt a küldetést maguk is éljék meg.

Copyright © 2014 Lenti Szent Mihály Plébánia. Minden jog fenntartva.

Adminisztráció